قیمت باطری ورسک ، واریان و البرز

فهرست قیمت باطری های صبا باتری – باتری واریان، البرز و باطری ورسک

 

لیست زیر، به روزترین قیمت باتری ورسک ، واریان و البرز در آمپرهای مختلف در بازار می باشد. قیمت های مذکور در ازای دریافت باتری فرسوده حساب شده است.

مشتریان ارجمند توجه داشته باشند که قیمت ها با دریافت داغی محاسبه شده است ، در صورت نداشتن داغی به ازای هر آمپر مبلغ ۱۱۰۰ تومان به قیمتها افزوده می شود.

 

آمپر

قیمت (برحسب تومان)

باتری ۵۰ آمپر سیلد واریان و البرز صبا L1 ۱۴۵,۰۰۰
باتری ۵۵ آمپر سیلد واریان و البرز صبا
۱۵۰,۰۰۰
باتری ۶۰ آمپر سیلد واریان و البرز صبا
۱۶۰,۰۰۰
باتری ۶۶ آمپر سیلد واریان و البرز صبا
۱۷۵,۰۰۰
باتری ۷۴ آمپر سیلد واریان و البرز صبا
۱۹۵,۰۰۰
باتری ۹۰ آمپر سیلد واریان و البرز صبا ۲۲۰,۰۰۰