تاثیر دما و گرانروی روغن بر عملکرد استارت زدن موتور
تاثیر دما و گرانروی روغن بر عملکرد استارت زدن موتور
جولای 8, 2016
شارژ مجدد باطری ماشین
جولای 12, 2016
Show all
دریافت محموله های جدید باتری خودرو

دریافت محموله های جدید باتری خودرو

دریافت محموله های جدید باتری خودرو

 

باتری های استارتر خودرویی ممکن است در سه وضعیت و حالت حمل گردند که به شرح ذیل می باشد:

دریافت محموله های جدید باتری خودرو

دریافت محموله های جدید باتری خودرو

باتری های دریافتی را از جهت خسارات وارده احتمالی بازرسی نمایید!

بلافاصله پس از وصول محموله یا محموله های جدید، به بررسی و کنترل سطوح الکترولیت باتری های بپردازید تا چنانچه الکترولیت مایع باتری ها در حین حمل دچار افت و کاهش گردیده، مطلب روشن و آشکار شود.

اگر باطری خودرو از نوع شارژ شده خشک باشند، فقط خسارت های قابل رویت را می توان درنظر گرفت، زیرا اصولاً در این نوع باطری ها الکترولیت وجود ندارد. باطری های واصله را از نظر خسارت ها و نقایص مکانیکی (چه قابل رویت و چه پنهان و غیرقابل رویت ) که ممکن است در حین حمل ایجاد شده باشد، بازرسی و کنترل کنید. خسارت پنهان یا غیرقابل رویت به آن معناست که خسارت به محتویات درونی بسته بندی در زمان حمل توسط شرکت حمل کننده مشهود و آشکار نبوده است و بعدها کشف می گردد.

 

باطری ماشین و مسئولیت موسسه حمل کننده بار

موسسه حمل کننده (یا موسسات حمل کننده) مسئولیت باتری های مفقود شده یا خسارت دیده در حین حمل را برعهده دارند. هنگامی که محموله یا محموله ها به طریقه (FOB) کارخانه حمل می شوند بایستی عنوان صاحب کالا بر روی بسته بندی ها درج شود و فقط صاحب کالا می تواند به طرح دعوی بپردازد.

هنگامی که خسارت وارده یا مفقود شده بخشی از کالا در حین حمل کالا مشخص گردید، شخص متصدی حمل کالا باید موارد مربوطه را در رونوشت (کپی) رسید حمل مربوطه به صورتحساب کرایه حمل درج و یادداشت نماید یا آنکه در ذیل شرح و توضیح نوشه شده توسط صاحب کالا مبنی بر گم شدن و یا وارد آمدن خسارت به محموله بر روی همان سند امضاء نماید و مراتب را کتباً تایید کند.

 

اطلاعاتی که باید به موسسه حمل کننده باطری ماشین تحویل گردد:

در هنگام طرح و ارائه دعوی در مورد گم شدن و یا وارد آمدن خسارت به محموله، بایستی اطلاعات ذیل به موسسه یا موسسات حمل کننده کالا ارائه و تحویل گردد:

1- فرم استاندارد ادعانامه گم شدن کالا یا وارد آمدن خسارت به محموله
2- اصل بارنامه
3– اصل یا رونوشت تاید شده فاکتور
4- اصل صورتحسا پرداخت شده کرایه حمل و یادداشت امضاء شده مبنی بر گم شدن یا خسارت دیدن محموله
هنگامی که پس از حمل، گم شدن، یا خسارت دیدن محموله مشخص و کشف گردید باید موارد ذیل را انجام دهید:
1- صندوقها، کارتها یا باتری های صدمه دیده را تفکیک نمایید.
2- فوراً از موسسه حمل کننده بخواهید در مورد گم شدن یا خسارت دیدن، بازرسی لازمه را به عمل آورد و سپس این درخواست را به صورت کتبی مطرح کنید. چنانچه از بازرسی صرفنظر به عمل آید، به صورت کتبی این مطلب را منعکس نمایید.
3- چنانچه موسسه حمل کننده ظرف 5 روز در مورد بازرسی اقدام لازم را بعمل نیاورد، خودتان گزارش بازرسی تهیه کنید.
4- ادعایتان را به همراه 4 مورد اطلاعات فوق الذکر و نیز درخواستتان برای انجام بازرسی و گزارشتان در مورد بازرسی توسط خود شما تنظیم گردیده را برای موسسه حمل کننده ارسال نمایید. چنانچه ظرف 30 روز تاییده موسسه حمل کننده را دریافت نکردید، مجدداً درخواست کتبی برای حمل کننده ارسال نمایید. اگر ظرف 60 روز هیچگونه اقدامی از طرف موسسه حمل کننده برای پرداخت و تسویه حساب صورت نگرفت، اقدامات قانونی را آغاز نمایید. در مدت و مهلت قانونی (دو سال پس از آنکه موسسه حمل کننده به صورت کتبی ادعای صاحب کالا را نپذیرفت) می توان بر علیه موسسه مزبور طرح دعوی کرد و اقدامات مقتضی قانونی را به عمل آورد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *