اطلاعات فنی

تاثیر دما و گرانروی روغن بر عملکرد استارت زدن موتور

توان باتری در هوای سرد به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد، زیرا هوای سرد تاثیر کند کننده بر عملکرد الکتروشیمیایی باتری دارد. مقایسه تصویری ذیل، نشان دهنده میزان کاهش در توان استارت زدن باتری در هنگامی است که دما از ۸۰ درجه فارنهایت (معادل ۲۶/۷ درجه سانتی گراد) کاهش می یابد و به ۳۲ درجه فارنهایت (معادل صفر درجه سانتی گراد) یا صفر درجه فارنهایت (معادل ۱۷/۸- درجه سانتی گراد) می رسد.

2

شکل فوق، مقایسه توان استارت زدن بالقوه یک باتری کاملاً شارژ شده در دماهای مختلف

با توجه به طول میله های افقی نمودار فوق، مشخص می شود حتی باتری کاملاً شارژ شده که در شرایط مطلوب قرار دارد نیز فقط در حدود دو پنجم توان استارت زدن مربوطه اش در وضعیت مربوط به ۸۰ درجه فارنهایت (معادل ۲۶/۷ درجه سانتی گراد)، در وضعیت مربوط به صفر درجه فارنهایت (معادل ۱۷/۸- درجه سانتی گراد) قابل دسترسی و مهیاست.
سفت بودن روغن موتور باعث می شود که بار الکتریکی بیشتر برای استارت زدن مصرف شود.
شکل ذیل رابطه توان استارت زدن را در دماهای مربوط به تابستان، دمای انجماد، (برای موتوری که از روغن چند ویسکوزیته کارتر ۱۰w – 30/SAE استفاده می کند) نشان می دهد.

3

شکل فوق، مقایسه توان مورد نیاز برای استارت زدن موتور در وضعیتی که از روغن ۱۰w – 30 / SAE (در دماهای مختلف ) استفاده شود.

 

موتور در صفر درجه فارنهایت معادل ۱۷/۸- درجه سانتی گراد تقریباً دوبرابر بیشتر به توان لازم برای استارت زدن نیاز دارد. (نسبت به ۸۰ درجه فارنهایت معادل ۲۶/۷ درجه سانتی گراد). در صورت کاهش دما از ۸۰ درجه فارنهایت (معادل ۲۶/۷ درجه سانتی گراد) به صفر درجه فارنهایت (معادل ۱۷/۸- درجه سانتی گراد) و نیز استفاده از روغن ۲۰w / S A E ویژه زمستان و تک ویسکوزیته (Single – Viscosity) ، نیاز موتور در زمینه توان لازم برای استارت زدن تقریباً از یک دوم به دو برابر افزایش می یابد.

تاثیر سرمای صفر درجه فارنهایت (معادل ۱۷/۸- درجه سانتی گراد) در جهت کاهش ظرفیت باتری به دو پنجم نیروی نرمال و معمول خود و دوبرابر شدن بار الکتریکی بر اثر استفاده از روغن سفت (تحت شرایط هوای گرم) درک بهتری از کارکرد باتری ماشین در شرایط هوای سرد به دست می دهد و موید نگهداری باتری در شرایط نزدیک به شارژ کامل در هوای سرد می باشد.
اهمیت نگهداری یک باتری کاملاً شارژ شده در شکل ذیل نشان داده شده است. در شکل ذیل به مقایسه توان قابل دسترسی برای استارت زدن در دماهای مختلف پرداخته ایم. (در یک باتری که در وضعیت کاملاً شارژ شده با چگالی ویژه ۱/۲۶۵ قرار دارد، نیمه شارژ شده با چگالی ویژه ۱/۱۹۰ و تقریباً دشارژ شده با چگالی ویژه ۱/۱۵۵ ).
توجه داشته باشید که یک باتری تقریباً دشارژ شده در صفر درجه فارنهایت (معادل ۱۷/۸- درجه سانتیگراد) کمتر از یک دهم نیروی موجود برای استارت زدن یک باتری کاملاً شارژ شده در شرایط ۸۰ درجه فارنهایت (معادل ۲۶/۷ درجه سانتی گراد) را داراست. این مطلب تایید می نماید که چرا نگهداری باتری های به صورت کاملاً شارژ شده، امری عاقلانه است.
لذا پیشنهاد می شود هنگامی که چگالی کاهش یافته و به ۱/۲۲۵ یا کمتر رسید، باتری را مجدداً شارژ نمایید. یک باتری دشارژ شده که چگالی ویژه آن به ۱/۱۰۰ یا کمتر کاهش یافته است نمی تواند یک موتور را در هر دمایی استارت بزند.
چگالی های فوق که تحت عنوان «نیمه شارژ» و تقریباً «دشارژ شده» طبقه بندی شده اند، به توانایی در مورد استارت زدن موتور در ۸۰ درجه فارنهایت (معادل ۲۶/۷ درجه سانتی گراد) مربوط هستند و مبنای آنها بر ظرفیت ذخیره دشارژ در ۸۰ درجه فارنهایت (معادل ۲۶/۷ درجه سانتیگراد) گذارده نشده است.
یک باتری که با جریان کمتر دشارژ شده است (مربوط به یک بار الکتریکی مانند سرعت ظرفیت ذخیره) باید با توجه به چگالی مربوطه اش که تقریباً ۱/۱۹۰ است؛ به عنوان «نیمه دشارژشده» در نظر گرفته شود و چنانچه چگالی ویژه آن در ۸۰ درجه فارنهایت معادل ۲۶/۷ درجه سانتی گراد، ۱/۱۲۰ باشد، باید به عنوان «باتری دشارژ شده» در نظرگرفته شود.

 

4

56

شکل فوق، مقایسه نشان دهنده این است که چگونه وضعیت های شارژ در دماهای مختلف توان استارت زدن را تحت تاثیر قرار می دهند. (درصدهای نشان داده شده با ظرفیت مربوط به وضعیت شارژ کامل در ۸۰ درجه فارنهایت معادل ۲۶/۷ درجه سانتی گراد مقایسه شده اند که وضعیت شارژ کامل در ۸۰ درجه فارنهایت معادل ۱۰۰% در نظر گرفته شده است.

تیر ۱۸, ۱۳۹۵

تاثیر دما و گرانروی روغن بر عملکرد استارت زدن موتور

تاثیر دما و گرانروی روغن بر عملکرد استارت زدن موتور توان باتری در هوای سرد به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد، زیرا هوای سرد […]
تیر ۷, ۱۳۹۵

دسته بندی باتری ماشین Car Battery Ratings

دسته بندی باتری ماشین (Car Battery Ratings) باتری هایی که در وسایل نقلیه، خودروها و کامیون ها مورد استفاده قرار می گیرند، براساس نحوه عملکرد به […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۵

عیب یابی باتری های EV

عیب یابی باتری های EV باتری های EV به ظرفیت کامل خود نخواهند رسید مگر اینکه چندین بار از آنها استفاده شود تا چندین سیکل از […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۵

دشارژ باطری های EV

اغلب استفاده کنندگان خودروهای الکتریکی، دستگاههای شارژری را خریداری می کنند که سرعت شارژ در آنها بتدریج کم می شود و به تایمر (زمان سنج) نیز […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵

شارژ کردن باتری های EV

 باطری های EV چگونه شارژ می شوند؟   برای شارژ کردن باتری های EV ، مقررات ایمنی ذکر شده جهت باتری های استارتر خودرویی را رعایت […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵

تست کردن بار الکتریکی باتری ماشین

روش هایی برای سنجش بار الکتریکی باطری خودرو   سنجش و تست کردن بار الکتریکی برای تعیین توان باتری خودرو جهت تامین بار الکتریکی برای خودروهای […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۵

بازدید باتری ماشین بوسیله ولت متر

اگر بتوان اتصالات فوقانی باتری های EV را جدا کرد، ولتاژ هر خانه باطری قابل اندازه گیری خواهد بود. تفاوت و اختلاف بین حد بالا و […]
خرداد ۵, ۱۳۹۵

بازدید باتری خودرو بوسیله هیدرومتر

چگالی ویژه (وزن مخصوص) الکترولیت را در هر خانه باتری خودرو اندازه گیری کنید. چنانچه تفاوت و اختلاف بین بالاترین و پایین ترین درجه خوانده شده […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۵

آزمایش باتری های EV

کلیه مقررات ایمنی که برای باتری های استارتر خودرویی ذکر گردید ، باید هنگامی که قصد دارید به آزمایش و تست کردن و همچنین شارژ باتری […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

باتری خودروهای الکتریکی – باتری های EV

این باتری ها در خودروهای ویژه گلف، وسایل نقلیه شخصی، خودروهای الکتریکی که برای استفاده در بزرگراه ها ساخته می شوند و همچنین خودروهای برقی ویژه […]